Web Analytics

راهنمای اخذ نمایندگی بیمه ملت

 

 

راهنمای اخذ نمایندگی بیمه ملت

1-  متقاضيان محترم اگر شرایط مندرج در ذیل و سابقه کار کافی ( طبق بند و ماده 4 آئین نامه نمایندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) می باشید، می توانید فرم درخواست نمایندگی را تکمیل و ارسال نمایید.
بند 1 : طبق ماده 4 آيين نامه نمايندگی بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران اشخاص حقيقی متقاضیان محترم برای اخذ نمايندگی بايد دارای شرايط ذیل باشند:
الف -  تابعيت قانونی دولت جمهوری اسلامی ايران.
ب- اعتقاد به اسلام و يا يكی از اديان رسمی كشور
ج- عدم اعتياد به مواد مخدر
د - نداشتن سوء پيشينه كيفری و همچنين نداشتن سابقه محكوميت ورشكستگی به تقصير يا تقلب
هـ- داشتن گواهی پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم
و - دارا بودن حداقل مدرك ديپلم با دو سال سابقه كار بيمه ای فنی و تخصصی،‌ يا حداقل مدرک کارشناسی در رشته غیر بیمه و یکسال سابقه کار بیمه ای فنی و تخصصی و یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و 6 ماه کار بیمه ای فنی و تخصصی.
منظور از سابقه مفید بیمه ای تنها اشتغال در شعب شرکتهای بیمه و یا شرکتهای خدمات بیمه ای می باشد و نه نمایندگی های بیمه
ز- موفقيت در آزمون جامع شرکت بیمه ملت
بند 2 : ماده 14 آئین نامه نمایندگی بیمه : شغل نماینده باید انحصارا ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد مربوطه باشد و دو شغله بودن نماینده به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد بود.


2- در صورتیکه افراد متقاضیان واجد صلاحیت باشند ولی سابقه کار بیمه ای کافی نداشته باشند ، طبق قانون  آموزش جایگزین سابقه کار می توانند در دوره های آموزشی بیمه ملت شرکت کنند و پس از موفقیت در دوره های مذکور ، در آزمون جامع نمایندگی بیمه شرکت خواهند نمود.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرح ذیل میباشد :
•  شش قطعه عکس
• کپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ( هر دو طرف )
• کپی کارت پایان خدمت یا معافیت ( هر دو طرف )
• کپی آخرین مدرک تحصیلی
• کپی کارت ملی ( هر دو طرف )
بند 3 : در زمان مراجعه برای مصاحبه ارائه مدارک فوق الذکر الزامی است.

3- معرفی مکان مورد نظر جهت تاسیس دفتر بیمه توسط متقاضیان پس از اعلام موفقیت در آزمون جامع بیمه ملت.
4- بازديد از دفتر و محل كار معرفی شده توسط پذيرفته شدگان برای تایید نوع فعاليت نمایندگی و استانداردهای مورد نظرشرکت.
نکته : چنانچه دفتر و محل کار نمایندگان نامناسب تشخیص داده شود بر اساس توافق و تشخیص  بیمه ملت مهلتی برای تهیه محلی جدید به فرد متقاضی داده خواهد شد.
5- انعقاد قرارداد همكاری پس از تایید دفتر و صدور پروانه و اعلام کد نمایندگی
نكته: شرکت بیمه ملت به قبول شدگان، نمایندگی خود را فقط در منطقه تعیین شده اعطا خواهد كرد
نکته : دفتر نمایندگی به طور انحصاری برای خدمات بیمه ای در نظر گرفته شده و انجام فعالیتهای دیگر در این محل مجاز نمی باشد
نکته : تغییر محل نمایندگی تنها با موافقت قبلی شرکت بیمه ملت مجاز خواهد بود
6- بیمه ملت در پذیرش یا عدم پذیرش افراد مختار بوده و تکمیل فرم تقاضای نمایندگی هیچگونه مسئولیت را جهت اعطای نمایندگی برای این شرکت ایجاد نمی نماید