خسارت سیار شرکتهای بیمه

خسارت سیار شرکتهای بیمه

 

خسارت سیار شرکتهای بیمهواحد خسارت سیار بیمه ایران : تلفن  28 – 66729820    
واحد پرداخت خسارت بیمه البرز : تلفن  84325
واحد خسارت سیار بیمه سینا : تلفن  44691768 - 09199120725  
واحد خسارت سیار بیمه توسعه : تلفن 09362956180 – 09195838170
واحد خسارت سیار بیمه ملت : تلفن  88981020
واحد پرداخت خسارت بیمه نوین : تلفن   84325
واحدخسارت سیار بیمه دی : تلفن  09121783090 و 2313  داخلی 802 توکلی
واحد پرداخت سیار بیمه آرمان : تلفن  2856  داخلی 187 و 186
واحد خسارت سیار بیمه پارسیان : تلفن   8259
واحد خسارت سیار بیمه سامان :  تلفن   44006162
واحد پرداخت خسارت بیمه پاسارگاد : تلفن    84325

واحد پرداخت خسارت بیمه کوثر : تلفن 44006162
عصر بیمه دات کام - مرجع نمایندگان بیمه در سراسر کشور


 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید