Web Analytics

 

بیمه ایران موفق شد تندیس دیموند سه لوتوس را مال خود کند

عصر بیمه : نقل از روابط عمومی شرکت بيمه ايران در روز یکشنبه طی مراسمی در سالن همايش های بين المللی برج ميلاد  تنديس ديموند سه لوتوس  به مسوولان ارشد شركت بیمه ایران اهدا شد . بر اساس اعلام اين دبيرخانه كه از نظر كارشناسان بیست وزارتخانه ، شركت خصوصی و دولتی  گردآوری شده است ،  بيمه ايران از ۱۰۰ امتياز ممكن در شاخص های مورد ارزيابی ۳/۷۰ امتياز كسب و ضمن نموده است و تنديس ديموند سه لوتوس در گروه خدمات بيمه ای مقام اول را بیمه ایران از آن خود کرد. اين در حالی میباشد  كه نزديک ترين رقيب بيمه ايران در گروه توليد و پخش خدمات بيمه ای ۴۰ امتياز با بیمه ایران فاصله داشت.
به گزارش روابط عمومی بیمه ایرن  شاخص هایی كه كارشناسان در گروه خدمات بيمه ای آن ها را بررسی و مورد ارزيابی بود  شامل: همسانی درصد پخش محصولات در تمام ایران ، توزيع پراكندگی شركت در ایران ، توزيع نمايندگی ها ، توزيع شعبات و پرداخت خسارت سيار می شود كه شرکت بيمه ايران در تمام اين شاخص ها رشد  داشته است و با شرکتهای رقیب خود در اين زمينه فاصله بسیاری دارد ، بر همين اساس اين عنوان به بیمه ایران تعلق گرفته است . در ضمن خدمات بيمه ايران در بين سیصد و پنجاه  محصول مورد ارزيابی قرار گرفته شده پس از بانك ملی ايران رتبه دوم كشوری نصیب بیمه ایران گردید .

مرجع سایت بیمه ایران
تاریخ  1392/07/20