بیمه ایران در آینده ای نه چندان دور از تحریم های اتحادیه اروپا خارج میشود

 

 

بیمه ایران در آینده ای نه چندان دور از تحریم های اتحادیه اروپا خارج میشود


عصر بیمه : آقای جواد سهامیان مدیر عامل بیمه ایران از رفع تحریم شرکت بیمه ایران توسط دادگاهی در اروپا خبر داد و گفت : قرار است دادگاه تجدید نظری نیز در آینده نزدیک برگزار شود تا تحریم بیمه ایران رفع خواهد شد .
مدیر عامل محترم بیمه ایران روز دوشنبه مورخ 06 / 08 / 1392  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ، دادگاهی در اروپا دلایل ارایه شده از سوی بیمه ایران را برای خارج شدن از تحریم های اتحادیه اروپا پذیرفت و این دادگاه حدود 2 هفته پیش رای به لغو تحریم این شرکت داد . ایشان  با بیان این نکته که ، شرکت بیمه ایران دفاعیات خود برای رفع تمامی تحریم ها برای اتحادیه اروپا نیز ارسال کرده است  گفت :  اتحادیه اروپا ،  شرکت بیمه ایران را به دلیل وابستگی به دولت و برخی مسائل دیگر تحریم کرد و به همین دلیل بیمه نامه های بیمه ایران در خارج ایران مورد پذیرش نبود.
جواد سهامیان  تاکید داشت با برداشته شدن تحریم ،  بیمه ایران می تواند فعالیت های بیمه ای خود را در خارج ایران را از سر بگیرد .


مرجع سایت بیمه ایران
تاریخ  1392/08/06

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید