بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان

 

 

بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان

 

 
موضوع بیمه مسئولیت هیات مدیره ساختمان عبارتست از مسئولیت بیمه گزار(هیات مدیره) در قبال ساکنین و ثالث در نتیجه استفاده از موارد زیر یا بواسطه آنها . نکته اینکه این بیمه نامه صرفا جهت ساختمانهای مسکونی ، ساختمان پزشکان و ساختمانهای اداری صادر میشود .
1 – آسانسور 2 – استخر و سونا 3 – پارکینگ ساختمان 4 – آتش سوزی در مشاعات 5 – خسارت به صرفا" نظافتچی و سرایدار6 – سقوط اشیا ء در محوطه ساختمان و اطراف ساختمان 7 – خسارت به ساختمانهای مجاور ناشی از آتش سوزی ، ترکیدگی لوله آب ، نشت و ریزش چاه .
تبصره :
1 -  خسارت وارده به وسایل نقلیه  به استثناء تصادم ، تصادف ، سرقت کلی و جزئی و خط کشی بر روی بدنه تحت پوشش میباشد .
2 – خسارتهای جانی و مالی ناشی از درگیری و نزاع تحت پوشش نمیباشد .
3 – خسارت وارد به خود ساختمان در نتیجه حریق ، انفجار ، ترکیدگی لوله آب و نشست و ریزش چاه تحت پوشش نمیباشد .
بدین معنی که چنانچه صرفا استفاده از مشاعات مانند استخر و سونا و آسانسور به ساکنین و اشخاص ثالث مانند میهمانان و سرایدار و نظافتچی خسارت وارد کند یا اینکه منشا حریق و نشت آب و ریزش در مشاعات باشد مشروط بر اینکه هیات مدیره مسئول آن شناخته شود این خسارت قابل جبران است . همانگونه که مشخص است این بیمه نامه اعم از آسانسور است . از دیگر سوی خسارت حریق وارده به ثالث باید از بخش مشاعات ناشی شده باشد چرا که بیمه مسئولیت هیات مدیره محدود به مشاعات است و چنانچه حریق از یکواحد مسکونی ناشی شده باشد از آنجا که مالک آن واحد مسئول خسارتهای ناشی از ملک خود است وی باید بیمه مسئولیت حریق داشته باشد . نکته اینکه اگر اشخاص ثالث و سرایدار و نظافتچی درون واحد مسکونی فرد خاصی خسارت ببینند تحت پوشش این بیمه نیست و خود صاحب واحد مسئول است البته مالک یکواحد میتواند یک بیمه نامه یکروزه کارفرمای خدماتی بانام برای یکنفر نظافتچی دریافت نماید  . افرادی مثل تاسیساتچی و باغبان و ....تحت پوشش این بیمه نامه نیستند چرا که  باید تحت پوشش بیمه کارفرمای خود باشند و چنانچه خود کارفرمای خود باشند چاره اینست که بیمه حوادث انفرادی داشته باشند .
حدود تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت هیات مدیره :
1 – خسارتهای مالی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه تا سقف سرمایه بیمه نامه .
2 – هزینه پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه    "                "           .
3 – هزینه فوت و نقص عضو     "    "    .
نکته : حداکثر تعهد در طول مدت برای موارد فوق حداکثر 5 برابر تعهد در هر حادثه میباشد .

 

نویسنده : تورج قعری ( کارشناس بیمه )

 

عصر بیمه دات کام – مرجع تخصصی نمایندگان بیمه در سراسر کشور

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید