Web Analytics

بیمه عمر دانا

 

 

بیمه عمر دانا


بیمه عمر دانا چیست  ؟


آیا از مزایای بیمه عمر دانا اطلاعات دارید ؟

آیا از تعاریف بیمه عمر دانا اطلاعات دارید ؟اگر تمایل دارید که بدانید بیمه عمر دانا ( بیمه ارمغان زندگی دانا ) یا بیمه عمر و پس انداز و حوادث نفرادی دانا چیست این مقاله را بخوانید .
بیمه عمر بیمه دانا ( بیمه ارمغان زندگی بیمه دانا ) در واقع همان بیمه عمر و سرمایه گذاری دانا میباشد که با نامهای دیگری بین مردم و مشتریان معروف میباشد که که این نامها شامل : بیمه عمر و پس انداز دانا ، بیمه عمر عمر و سرمایه گذاری بیمه دانا ، بیمه عمر دانا ، بیمه ارمغان زندگی دانا ، بیمه عمر و پس انداز و حوادث اتفرادی دانا ، میباشند و شرایط و ساختار این بیمه نامه ها متفاوت از یکدیگر نیستند ، البته طرح های ذیل ساختار متفاوتی دارند که آنها را به استحضار شما خواهیم رساند .
شرکت بيمه دانا نخستین شرکت تخصصی فعال بیمه عمر ( بیمه زندگی ) در ایران با طراحی و ارائه انواع بيمه عمر دانا ( بیمه عمر و پس اندازو حوادث دانا ) تحت عنوان های ذیل اميد دارد دين خود را در ايجاد آسودگی خاطر و اطمينان ، به شما عزیزان ادا نمايد .

*  بيمه عمر جامع ارمغان زندگی دانا ( بیمه ارمغان زندگی دانا )
*  بيمه زندگی و سرمايه گذاری دانا
*  بيمه سرمايه فرزندان دانا
*  بيمه آتيه فرزندان دانا
*  بيمه تامين خانواده دانا
*  بيمه مهريه دانا
*  بيمه تشكيل سرمايه دانا
*  بيمه عمر زمانی دانا
*  بيمه مانده بدهكار
*  بيمه حوادث

بيمه زندگی و سرمايه گذاری بیمه دانا چیست ؟

شما عزیزان اگر مایل هستید از مزايای سرمايه گذاری بصورت بلند مدت برای خريد مسكن ، تامین هزینه تحصیل فرزندان ، خريد جهيزيه و . . . بهره مند شوید از بيمه زندگی و سرمایه گذاری استفاده نماييد .

مزايای بیمه زندگی و سرمایه گذاری دانا   :

* بهره مند شدن از مزايای سرمايه گذاری بلند مدت
* برخوردار شدن از پوشش های بيمه ای بسیار مناسب
* امکان محاسبه سود مشاركت در منافع از محل سرمايه گذاری ها
* امكان پذیر بودن تبديل سرمايه بيمه نامه زندگی و سرمایه گذاری به مستمری
* امکان بازخرید بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری
* صدور بيمه نامه زنگی و سرمایه گذاری بدون انجام معاينات پزشكی
* دريافت وام پس از سال دوم از محل اعتبار بيمه نامه زندگی و سرمایه گذاری
* معافيت شدن بیمه شده از پرداخت حق بيمه ( از كارافتادگی كامل و دائم بيمه شده )
* معافيت سرمايه بيمه عمر دانا از پرداخت ماليات
* انتخاب نحوه پرداخت حق بيمه ( ماهانه ، سالانه ، شش ماهه ، 3 ماهه )  به خواسته بيمه گذار

بيمه سرمايه فرزندان بیمه دانا :

هدف از بیمه سرمایه فرزندان دانا تامين آتيه كودكان ونوجوانان و فرزندان و آسودگی خاطر والدین جهت آينده فرزندان و ايجاد سرمايه مناسب و مطمئن برای تهيه جهيزيه فرزندان ، هزينه تحصيلات داخل یا خارج از کشور ميباشد .

مزايای بیمه سرمایه فرزندان دانا  :

* دريافت وام پس از سال دوم از محل بيمه نامه سرمایه فرزندان دانا
* معافيت شدن از پرداخت حق بيمه ( از كار افتادگي بيمه گذار )
* بازخرید بیمه نامه سرمایه فرزندان دانا
* معاف از ماليات به شرح ذیل  :
# سرمايه بيمه عمر از پرداخت ماليات معاف میباشد
# حق بيمه پرداخت شده بابت بيمه عمر از درآمد مشمول ماليات بيمه شدگان کم خواهد شد

بيمه آتيه فرزندان بیمه دانا

بيمه عمر و پس اندازآتيه فرزندان دانا با هدف تامين آتیه فرزندان طراحی و اجرا شده است ، خرید مسکن ، سرمايه گذاری ، تامین هزینه تحصیل فرزندان در داخل یا خارج از کشور ، جهيزيه و به همراه پوشش بيمه ای از هدفهای عمده بیمه آتیه فرزندان دانا است

مزايای بیمه آتیه فرزندان دانا  :

* پرداخت سود مشاركت
* بدون انجام مینات پزشکی و صدور بيمه نامه آتیه فرزندان دانادر كمترين زمان
* دريافت وام پس گذشت 2 سال
* امكان تبديل بیمه نامه آتیه فرزندان دانا به مستمری
* امکان بازخرید بیمه آتیه فرزندان دانا
* امكان پرداخت حق بيمه در شروع قرارداد بصورت يكجا

بيمه تامين خانواده بیمه دانا

هدف از بيمه تامین خانواده دانا تامين سرمايه ای بسیار مناسب برای ادامه زندگی خانواده درزمان حیات و بعد از حیات و كهولت فرد بيمه شده می باشد

مزايای بیمه تامین خانواده دانا  :
* دريافت وام بعد از گذشت 2 سال
* امکان بازخرید بیمه تامین خانواده دانا
* معاف از پرداخت ماليات


بيمه مهريه بیمه دانا

بیمه مهریه دانا به منظور ايجاد آسودگی خاطر خانواده ها و با هدف امكان پرداخت مهريه شخص از طرف مرد به زن در طول زندگی مشترک تهيه شده است.

مزايا بیمه مهریه دانا  :

* امکان بازخرید بیمه مهریه دانا
* دريافت وام پس از 2 سال
* پرداخت حق بيمه بصورت يكجا درآغاز قرارداد
* معاف از پرداخت ماليات


بيمه تشكيل سرمايه بیمه دانا

هدف از بيمه تشکیل سرمایه دانا ايجاد سرمايه بسیار مطمئن برای آينده شخص بيمه شده است

مزايای بیمه تشکیل سرمایه دانا   :

* دريافت وام بعد از سال دوم
* امكان بازخريد بيمه نامه تشکیل سرمایه بعد از دوسال پرداخت حق بيمه
* معاف از پرداخت ماليات


بیمه عمر زمانی بیمه دانا

هدف بيمه عمر زمانی دانا ايجاد يک پوشش های بيمه ای بسیار مناسب در صورت فوت در اثر حادثه و یا عادی در طول مدت بیمه نامه عمر زمانی دانا می باشد

مزايای بیمه عمر زمانی دانا  :

* مبلغ حق بیمه بسیار ناچیز بیمه نامه
* پرداخت حق بیمه بیمه عمر زمانی بصورت یکجا یا سالانه
* تضمین بسیار مناسبی برای شخص بیمه شده در صورت بروز فوت
* کارفرمایانی که شاید است بابت فوت کارکنان به هر دلیلی دچار مشکلاتی شوند
* معاف از پرداخت مالیات
*امکان بازخرید بیمه عمر زمانی بیمه دانا
* پرداخت وام ازمحل اندوخته

بيمه مانده بدهكار بیمه دانا

بیمه مانده بدهکار تضمین بسیارمناسبی میباش برای بانکها ، موسسات مالی و اعتباری و ... در ضمن برای خانواده وام گیرنده پس از فوت نیز تضمین مناسبی می باشد. با خرید و تهیه بیمه نامه مانده بدهکار بیمه دانا این تضمین را میدهد در صورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه نامه مانده بدهکار ، مانده اصل بدهی وام خود را به بانکها  بصورت یکجا پرداخت کرده است و مانع از فروش سندرهنی گردد.

مزایای بیمه مانده بدهکار :

* حق بیمه به نسبت ناچیز بیمه مانده عمر بدهکار
* پرداخت حق بیمه بیمه مانده بدهکار بصورت سالانه و یکجا
* تضمین بسیار مناسب برای خانواده وام گدرنده ( بیمه شده )
* ضمانت بازگشت بدهی وام برای موسسات اعتباری ، مالی و بانکها

در نظر داشته باشید که برای سفارش بیمه عمر دانا میتوانید از طریق تماس یا مراجعه به هر نمایندگی بیمه دانا این محصول را خریداری نمایید لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات در مورد قوانین بیمه عمر دانا با نمایندگی بیمه دانا و بیمه مرکزی دانا و یا مراجعه به سایت بیمه دانا مراجعه نمایید
.