Web Analytics

بیمه شخص ثالث

 

 

 بیمه شخص ثالث 

بیمه شخص ثالث چیست ؟در مقاله بیمه شخص ثالث قصد داریم بیمه شخص ثالث را برای شما بیان کنیمپرسش و پاسخ های بیمه شخص ثالثآیا در موقع فروش خودرو می شود تخفیف های بیمه شخص ثالث را به اتومبیل جدید انتقال داد ؟


بله ، درصورت تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه شخص ثالث  باشد ، این امکان وجود دارد که تخفیف ها به خودرو جدید انتقال داده شود .     

اگر در مقطع زمانی تمدید بیمه نامه شخص ثالث به تعویق بیفتد بیمه نامه شخص ثالث جدید صادر می شود ؟
 بله صادر خواهد شد ولی  به ازای هر روز دیرکرد یا تأخیر جریمه ای برای شخص در نطر گرفته میشود و اگر بیشتر یکسال برای تمدید اقدام نشود جریمه یکسال در نظر گرفته خواهد شد .


 مدارک مورد نیاز برای پرونده های خسارت سرنشین در بیمه شخص ثالث چیست ؟     

1 . کروکی افسر راهنمای و رانندگی ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و صورت جلسه اولیه پاسگاه پلیس
2 . اصل و گواهینامه شخص راننده در حین حادثه
3 . کپی از اسناد مالکیت خودرو
4 .  کوپن بیمه نامه شخص ثالث راننده مقصر حادثه
5 . قیم نامه و گواهی انحصار وراثت در صورت داشتن فرزند صغیر
    
       
جهت برای دریافت خسارت جانی بیمه شخص ثالث مدارک مورد نیاز ، چه مدارکی می باشد ؟     

1 . صورت جلسه اولیه پلیس
2 . نظریه کارشناس رسمی دادگستری و کروکی افسر راهنمایی
3 . گزارش پلیس انتظامی به دادگاه و برگه های بازجویی
4 . نظریه پزشکی قانونی در مورد مجروح شدگان و مصدوم شدگان
5 . گزارش از معاینه جسد
6 . مجوز کفن ودفن شخص فوت شده و خلاصه ای از رونوشت فوت
7 .  صورت حساب هزینه بیمارستان در مورد مجروح شدگان و مصدوم شدگان
8 . حکم صادر شده از  دادگاه اولیه در صورت معترض بودن طرفین حکم دادگاه تجدید نظر و یا اخرین حکم مرجع رسیدگی کننده
9 . اصل و کپی گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
10 . کوپن بیمه نامه ثالث راننده مقصر حادثه
11 . گواهی انحصار وراثت برای پرداخت سهم هر یک از بازماندگان
    
       
  چه مدارکی برای دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث نیاز می باشد ؟     

1 . اصل و کپی مدارک راننده زیاندیده و مقصر : کارت ماشین ، سند ، گواهینامه و بیمه نامه  مالک و اتومبیل
2 . کپی برابر صل مدارک دادگاهی
3 . دریافت خسارت بیشتر از ده میلیون ریال و خسارت بدون کروکی بازدید مقصر حادثه الزامیست
4 . حضور مالک و یا وکیل وی ( وکیل قانونی ) جهت در یافت خسارت الزامی میباشد
5 . ارائه معرفی نامه رسمی جهت تسویه حساب اتومبیل های ( استیجاری ، دولتی و رهنی ) الزامی میباشد . در ضمن معرفی نامه از طرف نمایشگاه اتومبیل غیر قابل پذیرش میباشد .
6 . ارائه الحاقی تعویض پلاک انتظامی خودرو در صورت تعویض پلاک الزامی میباشد . در نظر داشته باشید که جهت دریافت الحاقی تعویض پلاک به واحد صدور بیمه نامه شخص ثالث مراجعه فرمایید .    
                 
الحاقیه بیمه شخص ثالث چیست ؟


الحاقیه بیمه شخص ثالث سند رسمی است که اگر تغییری در مفاد اصلی بیمه نامه شخص ثالث بوجود آید بیمه گذاری موظف به تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث میباشد و جزو لاینفک بیمه نامه شخص ثالث است

خسارت سرنشین بیمه شخص ثالث از چه زمانی شامل میشود ؟     

خسارت سرنشین از لحظه ای که فرد سوار خودرو میشود تا زمانی که از خودرو پیاده نشده است را شامل میشود .    
 
در بیمه شخص ثالث دریافت الحاقیه اختیاری است یا اجباری ؟


طبق قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی ( شخص ثالث ) مسئول جبران خسارت میباشد و دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث اختیاری میباشد ولی همه برای امنیت بیشتر موظف تهیه الحاقیه بیمه شخص ثالث میباشند . در نظر داشته باشین که شرکت بیمه گر برای جبران خسارت جانی و مالی طبق مبالغ تعهد شده مندرج در بیمه نامه شخص ثالث خسارت پرداخت خواهد کرد به همین دلایل باید الحاقیه تهیه شود .

الحاقیه بیمه شخص ثالث را از کجا میتوان تهیه کرد ؟


بیمه گذاران محترم دارندگان بیمه نامه شخص ثالث برای افزایش تعهدات مندرج در بیمه نامه شخص ثالث خود میتوانند با مراجعه به  واحد صدور بیمه نامه و یا تمامی نمایندگی شرکت بیمه گر در سراسر کشور الحاقیه شخص ثالث راتهیه کنند . مثال : اگر بیمه شخص ثالث شما بیمه ایران است میتوانید به کلیه نمایندگی های بیمه ایران مراجعه کنید و الحاقیه بیمه شخص ثالث را تهیه نمایید . دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث تمامی شرکتها مثل بیمه شخص ثالث پارسیان و یا بیمه شخص ثالث آسیا و...... به همین شکل میباشد .
    
هزینه های بیمارستانی در بیمه شخص ثالث چگونه محاسبه میشود  ؟     

اگر شخص مصدوم تحت درمان قراربگیرد . هزینه های پزشکی فرد مصدوم شده  پس از تایید از طرف پزشک معتمد شرکت بیمه  تا میزان تعهدات بیمه نامه شخص ثالث برای هزینه های پزشکی که برابر یک دهم تعهدات فوت و نقص عضو می باشد قابل پرداخت میباشد . در نظر داشته باشید که هزینه های بیمارستانی فقط و فقط برای شخص سر نشین میباشد   

در بیمه شخص ثالث حق بیمه و نرخ به چه صورت تعیین می شود ؟


 رقم حق بیمه بیمه شخص ثالث به طور معمول متناسب با ریسک نوع وسیله نقلیه نرخ و حق بیمه تعیین شده در آیین نامه های بیمه شخص ثالث و دیگر ضوابط ابلاغ شده بیمه مرکزی ایران ، از طرف شرکت های بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث  صادر می شود. در صورت بروز حادثه منجر به خسارت احتمالی جانی و مالی از طرف وسیله نقلیه دارای بیمه نامه شخص ثالث به اشخاص ثالث ، خسارت وارده از محل بیمه نامه شخص ثالث مسبب حادثه پرداخت می شود.
       
دیه اقلیت های دینی و مذهبی کشور چگونه محاسبه می شود ؟

    
طبق الحاقی مصوب 1382/3/2 مجلس شورای اسلامی و  1382/10/6مجمع تشخیص مصلحت نظام دیه اقلیت های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی به میزان دیه مسلمانان میباشد . تبصره ماده 297 قانون مجازات های اسلامی          
       
ماه های حرام کدام ماه ها هستند و دیه در این ماهها چگونه محاسبه می شود ؟     

دیه قتل در صورتیکه صدمه وفوت هر دو در یکی از ماههای رجب ، ذی قعده ، ذی حجه و محرم میباشند و اگر در این ماهها تصادف منجر به فوت شود علاوه بر دیه کامل بعنوان تشدید مجازات برای فرد باید یک سوم دیه به دیه کامل اضافه خواهد شد . ماده 299 قانون مجازات های اسلامی        
              
دیه و دیه بیمه شخص ثالث بر چه پایه ای محاسبه می شود ؟   

 
1 . یکصد شتر سالم که خیلی لاغر نباشد و بدون عیب باشد
2 . دویست گاوسالم که خیلی لاغر نباشد و بدون عیب باشد
3 . یکهزار گوسفند سالم که خیلی لاغر نباشد و بدون عیب باشد
4 .  دویست دست لباس سالم از حله یمانی
5 . هزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18نخود است
6 . ده هزار درهم مسکوک سالم وغیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد    
       
خسارتهای جانی و بدنی بیمه شخص ثالث شامل چه بخشهایی می شود ؟     

 خسارتهای جانی و بدنی بیمه شخص ثالث یعنی : هر نوع ديه ، ارش ناشی از صدمه ، از کار افتادگی بصورت جزئی یا کلی و موقت یا دائم ، نقص عضو ، شكستگی و يا ديه فوت شخص ثالث به موجب حوادث شامل بيمه موضوع اين قانون میباشد . هزينه درمان و معالجه نيز اگر شامل قانون ديگری نباشد ، جزء تعهدهای شرکت بيمه موضوع اين قانون خواهدبود.    


خسارتهای مالی بیمه شخص ثالث شامل چه بخشهایی می باشد ؟     

خسارتهای مالی بیمه شخص ثالث شامل تمام خسارتهای مالی می باشد که ازمحل مسئولیت دارندگان ورانندگان وسلیط نقلیه موتوری زمینی ( بیمه شخص ثالث ) ودرحوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث می شود و شرکتهای بیمه گر میبایست تا سقف تعهدات درج شده در بیمه نامه شخص ثالث به جبران خسارتهای وارد شده اقدام می نمایند.    
       
منظور از شخص ثالث در بیمه نامه شخص ثالث کیست ؟

    
شخص ثالث ، شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه شخص ثالث ، دچار زیان های جانی یا مالی شود. در نظر داشته باشید که راننده مسبب حادثه شخص ثالث نمیباشد به             
       
 در بیمه شخص ثالث خطرهای تحت پوشش کدام هستند ؟     

بیمه شخص ثالث خسارت های جانی ومالی ناشی از تصادف ، آتش سوزی ، تصادم ، واژگونی ، تصادف ،سقوط و یا انفجار خودرو یا  وسیله نقلیه بیمه شده و نیز خسارت هایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد.                
            
بیمه مازاد شخص ثالث در بیمه شخص ثالث چیست ؟

    
حداقل پوشش بیمه در خسارت بدنی ، برابر با حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام ( رجب ، ذی القعده ، ذی الحجه ، محرم ) و در بخش خسارت مالی ، برابر با  5/2 % تعهدات بدنی می باشد . بیمه گذار بیمه شخص ثالث می تواند برای جبران خسارت های جانی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه مازاد شخص ثالث نیز تهیه کند.
در نظر داشته باشید که پرداخت خسارت بیمه جانی ( دیه ) ممکن است به دو سال پس ازصدور بیمه نامه شخص ثالث موکول شود و چون به موجب آراء محاکم قضایی ، مقصر حادثه محکوم و موظف  به پرداخت دیه به تاریخ روز است ، با داشتن بیمه مازاد شخص ثالث ، مابه التفاوت تغییر دیه تا سقف بیمه نامه شخص ثالث به عهده شرکت بیمه گر میباشد . پس بسیار منطقی میباشد که در هنگام خریداری و تهیه بیمه شخص ثالث مبلغ دیه را افزایش دهیم .    
    
در بیمه شخص ثالث بیمه حوادث راننده چیست ؟

    
راننده خودروی که مقصر است ، جزء افراد ثالث نمی باشد ولی خسارت های جانی وارده به راننده مقصر حادثه میبایست با  پرداخت حق بیمه مجزا طبق شرایط بیمه نامه حوادث ، قابل بیمه شدن می باشد.

مبلغ بیمه شخص ثالث طبق قیمت خودرو دچار تغییر می شود ؟


خیر ، حق بیمه ، بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش دیه و نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت های بیمه تغییر می کند . ولی در بیمه بدنه خودرو که بیمه ای اختیاری است ، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو دچار تغییر می شود .      

در بیمه شخص ثالث بیمه سرنشین چیست ؟     


مطابق با ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث افرادی مثل : راننده ،  بیمه گزار ، مالک وسیله نقلیه یا خودروی مقصر حادثه اگر سرنشین وسیله نقلیه مذکور باشند ، شخص ثالث به حساب نمی آیند محسوب . پس خسارتی از محل بیمه نامه شخص ثالث به این افراد تعلق نمی گیرد . در این زمان موارد غرامت جانی و بدنی وارد به شده به افراد از محل تعهدهای بیمه سرنشین قابل جبران می باشد .

نویسنده : تورج قعری ( کارشناس بیمه )

عصر بیمه دات کام – مرجع تخصصی نمایندگان بیمه در سراسر کشور