Web Analytics

بیمه شخص ثالث کارآفرین

 

 

بیمه شخص ثالث کارآفرین


بیمه شخص ثالث بیمه کارآفرین چیست ؟

   
در این مقاله بطور خلاصه از مزایای بیمه شخص ثالث بیمه کارآفرین را برای شما عزیزان توضیح دهیم .

تعریف شخص ثالث بیمه کارآفرین و تعریف کلی بیمه شخص ثالث :

تمامی زيانديدگان حادثه ناشی از وسايل نقلیه و افراد ثالث شخص ثالث میباشند و از لحاظ  جانی و مالی و تحت پوشش بیمه شخص ثالث میباشند .

خسارت مالی بیمه شخص ثالث کارآفرین :

عبارت میباشد از خسارت و ضررهای  وارد شده به اموال منقول و غير منقول شخص ثالث
هر زيانديده ای که آسيب دیده شود ( مالی و جانی )  شخص ثالث میباشد در نطر داشته باشید که راننده مسبب حادثه شخص ثالث به حساب نمی آید .

خسارت جانی بیمه شخص ثالث کارآفرین :

خسارت جانی بیمه شخص ثالث کارآفرین شامل : ديه جرح ، ديه فوت ، ديه نقص عضو ، هزينه درمان می باشد.

  شما میتوانید برای کسب اطلاعات نظیر خرید بیمه شخص ثالث کارآفرین ، سفارش بیمه شخص ثالث کارآفرین ، قیمت بیمه ثالث  کارآفرین ، محاسبه بیمه ثالث کارآفرین ، نرخ بیمه ثالث کارآفرین ، و استعلام بیمه ثالث کارآفرین ، استعلام ثالث کارآفرین ، استعلام بیمه کارآفرین ، را در قسمتهای محاسبه آنلاین و استعلام همین سایت و یا مراجعه بیمه سایت بیمه کارآفرین ( بیمه مرکزی بیمه کارآفرین) و یا تماس با نمایندگی بیمه کارآفرین اطلاعات خود را تکمیل نمایید .

شرکت بیمه کارآفرین