Web Analytics

بیمه شخص ثالث سرمد

 

 

بیمه شخص ثالث سرمد


بیمه شخص ثالث سرمد چیست ؟


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیمه شخص ثالث سرمد این مقاله را بخوانید

بیمه شخص ثالث سرمد پوششی میباشد جهت آسایش خاطر و تامین امنیت رانندگان وسائط نقلیه موتوری در هنگام بروز تصادف ها زیان بار تهیه شده است ، به همین دلیل بیمه شخص ثالث در ایران میباشد .
همچنین در بیمه شخص ثالث سرمد ،  پوشش حوادث راننده ، تحت عنوان پوشش تکمیلی همراه بیمه نامه شخص ثالث سرمد  ارائه می شود که جبران کننده هزینه و غرامت های فوت و نقص عضو است که رانندگان وسایل نقلیه مقصر حوادث که به موجب بیمه شخص ثالث ، ثالث محسوب نمی شوند ، از محل بیمه نامه شخص ثالث تحت پوشش قرار می گیرند.
برای تمدید بیمه نامه شخص ثالث بیمه سرمد ، بهتر است حداقل هفتادودو ساعت قبل از اتمام مهلت بیمه نامه شخص ثالث سرمد اقدام فرمایید.

شما میتوانید برای کسب اطلاعات نظیر خرید بیمه شخص ثالث سرمد ، سفارش بیمه شخص ثالث سرمد  ، قیمت بیمه ثالث   سرمد ، محاسبه بیمه ثالث سرمد ، نرخ بیمه ثالث سرمد ، و استعلام بیمه ثالث سرمد ، استعلام ثالث سرمد ، استعلام بیمه سرمد ، را در قسمتهای محاسبه آنلاین و استعلام همین سایت و یا مراجعه بیمه سایت بیمه سرمد ( بیمه مرکزی بیمه سرمد ) و یا تماس با نمایندگی بیمه سرمد اطلاعات خود را تکمیل نمایید .

شرکت بیمه سرمد