Web Analytics

بیمه شخص ثالث معلم

 

 

بیمه شخص ثالث معلم


بیمه شخص ثالث معلم چیست ؟

در این مقاله بطور خلاصه از مزایای بیمه شخص ثالث معلم را برای شما عزیزان توضیح دهیم .

در بیمه شخص ثالث بیمه معلم ، در مقابل خسارت وارده به افراد ثالث ( مالی و جانی ) تحت پوشش قرار می گیرد.
خسارت جانی بیمه شخص ثالث شرک بیمه معلم  
 منظور از خسارت بدنی یا جانی ، هر نوع دیه ناشی از صدمه یا شکستگی جزئی و کلی ، نقص عضو و یا از کارافتادگی ( موقت یا دائم ) یا دیه فوت اشخاص یا شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه شخص ثالث معلم می باشد .
خسارت مالی بیمه شخص ثالث بیمه معلم
 منظور از خسارت مالی در بیمه شخص ثالث معلم ، ضررهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه نامه شخص ثالث  ، به اموال شخص ثالث وارد شود. بیمه شخص ثالث معلم در بیشتر کشورهای دنیا اجباری شده و در ایران نیز از سال 1347 خورشیدی تا به حال داشتن بیمه شخص ثالث اجباری است .

خطرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث شرکت بیمه معلم
پوشش خطرات بیمه شخص ثالث معلم این پوششها میباشند :  آتش سوزس یا انفجار خودرو ، تصادم ، تصادف ، واژگونی ، سقوط ، و همچنین خسارت هایی که از محمولات خودرو مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود. افرادی که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه دچار زیانهای مالی یا جانی می شوند شخص ثالث تلقی می شوند به استثنای راننده مسبب حادثه.

خطرات و پوششهای خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث معلم  :
* خسارات وارده به خودرو یا وسیله نقلیه مسبب حادثه
* خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
* خسارات مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
* خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم
* خسارتی که در خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین شرکت بیمه گر و بیمه گذار بیمه شخص ثالث در این موضوع شده باشد.

سنوات عدم خسارت بیمه شخص ثالث بیمه معلم
یکسال عدم خسارت     10%
دو سال عدم خسارت     15%
سه سال عدم خسارت     20%
چهار سال عدم خسارت     30%
پنج سال عدم خسارت     40%
شش سال عدم خسارت     50%
هفت سال عدم خسارت     60%
هشت سال و بیشتر عدم خسارت     70%

 شما میتوانید برای کسب اطلاعات نظیر خرید بیمه شخص ثالث معلم ، سفارش بیمه شخص ثالث معلم  ، قیمت بیمه ثالث معلم ، محاسبه بیمه ثالث معلم ، نرخ بیمه ثالث معلم ، و استعلام بیمه ثالث معلم ،  را در قسمتهای محاسبه آنلاین و استعلام همین سایت و یا مراجعه بیمه سایت بیمه معلم ( بیمه مرکزی بیمه معلم ) و یا تماس با نمایندگی بیمه معلم اطلاعات خود را تکمیل نمایید .

شرکت بیمه معلم