Web Analytics

اطلاعیه شماره هفت شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعه

 

 

اطلاعیه شماره هفت شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعه

قابل توجه زیاندیدگان بیمه توسه

عصر بیمه : قابل توجه تمامی دارندگان چک مربوط به غرامت فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی بیمه نامه های صادر شده شرکت بیمه توسعه
فراخوان بیمه ایران درخصوص تسویه خسارت زیان دیدگان غرامت فوت و جرح حوادث رانندگی بیمه نامه های صادر شده شرکت بیمه توسعه از طریق شعب بانک ملت
ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز و پیرو اطلاعیه شماره 6 و در راستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه توسعه در حداقل زمان ممکن مجدداً به اطلاع می رساند از تاریخ 28/12/1393 فرآیند پرداخت صرفاً از طریق شعب بانک ملت سراسر کشور صورت می پذیرد ، لذا ضروری است 3092 نفر از زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه نامه های صادر شده بیمه توسعه بشرح فایل پیوست که دارای چک موسسه اعتباری توسعه هستند از تاریخ 11/01/1394 با در دست داشتن کارت ملی و لاشه چک ، بدون هرگونه افتتاح حساب به شعب بانک ملت در محل سکونت خویش مراجعه ، و پس از تحویل چک نسبت به دریافت مطالبات خویش اقدام نمایند.
لازم به تاکید می باشد چنانچه زیان دیدگان محترم تا قبل از تاریخ 27/12/1393 چک های خود را به موسسه اعتباری توسعه تحویل داده باشند ، درصورت عدم تسویه مطالبات تا تاریخ مذکور با مراجعه به موسسه اعتباری توسعه و دریافت چک های خویش مطابق رویه فوق اقدام نمایند .

مرجع سایت بیمه ایران
تاریخ  1394/01/09