Web Analytics

اطلاعیه شماره شش شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعه

 

 


اطلاعیه شماره شش شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعهقابل توجه زیاندیدگان بیمه توسعهعصر بیمه : قابل توجه تمامی دارندگان چک مربوط به غرامت فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی بیمه نامه های صادر شده شرکت بیمه توسعه
فراخوان  بیمه ایران در ارتباط با تسویه خسارت زیان دیدگان غرامت فوت و جرح حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره بیمه توسعه از طریق شعب بانک ملت
در پی اطلاعیه شماره 4 و درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه توسعه در حداقل زمان ممکن به اطلاع می رساند از تاریخ 28/12/1393 فرآیند پرداخت صرفاً از شعبه های بانک ملت سراسر کشور صورت می پذیرد ، ضروری است کلیه زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه که دارای چک موسسه اعتباری توسعه هستند با در دست داشتن کارت ملی و لاشه چک ، بدون هرگونه افتتاح حساب به شعبه های بانک ملت در محل سکونت خویش مراجعه ، و پس از استرداد چک نسبت به دریافت مطالبات خویش اقدام نمایند .
لازم به تاکید می باشد چنانچه زیان دیدگان محترم تا قبل از تاریخ 27/12/1393 چک های خود را به موسسه اعتباری توسعه تحویل داده باشند ، درصورت عدم تسویه مطالبات تا تاریخ مذکور با مراجعه به موسسه اعتباری توسعه و دریافت چک های خویش مطابق رویه فوق اقدام نمایند .

مرجع سایت بیمه ایران
تاریخ  1393/12/26