اطلاعیه شماره سه شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعه

 

 

اطلاعیه شماره سه شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعهقابل توجه زیاندیدگان بیمه توسهعصر بیمه : قابل توجه تمامی دارندگان چک مربوط به غرامت فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی بیمه نامه های صادر شده شرکت بیمه توسعه
تمامی زیاندیدگان بیمه توسعه که دارای پرونده خسارت جانی و دیه (در حال تکمیل و تکمیل شده) هستند و تاکنون اسناد دریافتی (چک، حواله) دریافت نکرده اند در اسرع وقت توسط شرکت بیمه ایران بررسی و اولویت بندی آن در چند روز آینده اعلام خواهد شد.


 مرجع سایت بیمه ایران
تاریخ  1393/12/22