Web Analytics

اطلاعیه شماره دو شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعه

 

 

اطلاعیه شماره دو شرکت بیمه ایران در مورد پرداخت غرامت دارندگان بیمه توسعهقابل توجه زیاندیدگان بیمه توسعهعصر بیمه : قابل توجه تمامی دارندگان چک مربوط به غرامت فوت و جرح ناشی از حوادث رانندگی بیمه نامه های صادر شده شرکت بیمه توسعه
شرکت بیمه ایران بابت بیمه نامه شخص ثالث بیمه توسعه صادره شرکت بیمه توسعه برای حوادث رانندگی ،  تا به امروز مبلغ 476 میلیارد ریال برای 6 هزار و 115 فقره پرونده ، خسارت پرداخت کرده است و تعداد 9 نفر زندانی تا روز پنجشنبه مورخ 21 اسفند ماه 93 آزاد شده اند و سایر زندانیان در روند مراحل اداری برای آزادسازی می باشند.
لازم به ذکر است جهت تسریع در جبران خسارت زیاندیدگان شرکت بیمه توسعه از مراجعه مستقیم به شهر تهران خودداری فرمایید  .

 مرجع سایت بیمه ایران
تاریخ  1393/12/22