تمدید بیمه تکمیلی و بیمه عمر وسرمایه گذاری و بیمه حادثه شرکت های وزارت نیرو

بیمه دانا

 

 
تمدید بیمه تکمیلی و بیمه عمر وسرمایه گذاری و بیمه حادثه شرکت های وزارت نیروعصر بیمه : روابط عمومی بیمه دانا قرارداد بیمه درمان ( بیمه تکمیلی ) ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه حوادث ، شرکت های وزارت نیرو در استان سیستان و بلوچستان تمدید شد .  
به گزارش از روابط عمومی بیمه دانا و به نقل از رئیس شعبه زاهدان بیمه دانا قراردادهای بیمه درمان ( بیمه تکمیلی ) ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه حوادث بیمه دانا با تمام شرکتهای وزارت نیرو در استان سیستان و بلوچستان به مدت یک سال دیگر تمدید شد .

مرجع سایت رسمی بیمه دانا
تاریخ   1392/04/26


 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید